logo ruudmartijn m

VITT - Visscher Integrale Transformatie Techniek

VITT - Visscher Integrale Transformatie Techniek, een energetische therapie.
VITT - Wordt zo vrij als een albatros

VITT staat voor: Visscher Integrale Transformatie Techniek, een energetische therapie vorm.

Jan Visscher, docent en inspirator van VITT. Integraal slaat op het feit dat de aanpak op alle gebieden van het leven een doorwerking heeft. Het gaat om fysieke, emotionele en mentale processen. Om het bewust en onbewust functioneren én om de mens als bezield wezen. Integraal betekent ook dat het om de onderlinge samenhang van dit alles gaat. Eerder werd dit werken met energie ook wel energetische therapie genoemd. Transformatie is een sleutelwoord in de therapie. Transformaties op alle gebieden: het is mogelijk om fysiek, emotioneel en mentaal te herstellen (te helen) door het oude "trauma" los te laten en ruimte te creëren voor iets wezenlijk nieuws. Techniek ten slotte is wat breder dan het woord 'therapie'. Het gaat om een manier van werken die te leren en over te dragen is.

Energetische therapie: werken met energie

In essentie is VITT werken met energie, een energetische therapie vorm. 

Alles is energie, trilling. Zelfs het kleinste deeltje op aarde bestaat uit massa, energie en bewustzijn (ziel). 

Als mens bestaan we uit verschillende energieën:

 • het fysieke lichaam, de massa (met alle biochemische, emotionele, mentale processen, zowel bewuste als onbewuste),
 • het onstoffelijk lichaam, de energie, ook wel aura genoemd,
 • de ziel - het bewustzijn.

Vergeten lessen op aarde

In onze visie is de mens een bezield wezen die naar de aarde komt om ervaringen op te doen. Wat we willen leren nemen we mee in onze rugzak, evenals alle talenten die we nodig hebben om deze lessen te leren. Het nadeel is dat we vergeten wat we willen leren zodra we zijn geboren en het is de kunst het pad van je ziel te volgen en dan verloopt je leven vloeiend. De lessen kunnen moeilijk zijn en zijn niet onoverkomelijk, je ziet de zin er van in. Wanneer je afwijkt van je pad krijg je correcties en loopt het niet lekker. Echter, als mens heb je een vrije wil en kun je kiezen. Lees ook blog "vader".

VITT: voor welke klachten

Er bestaan zeer uiteenlopende klachten op allerlei gebied en zich in verschillende vormen manifesteren: 

 • onverwerkte traumatische (kan heel klein zijn) gebeurtenissen kunnen vastgezet zijn in het energiesysteem,  
 • overtuigingen die we hebben gecreëerd in het onbewuste, deze kunnen het bewuste overrulen,
 • stressrespons, de manier waarop het fysieke lichaam reageert in verschillende situaties.

Elke klacht is een signaal om iets te leren, om te groeien in je ontwikkeling hier op aarde. Het gaat er om de oorsprong van de klacht duidelijk krijgen en te zien of de persoon de les heeft begrepen. Zo nee, dan helpt het om te zien waarom deze situatie zich voor doet. Zo ja, dan kan er een transformatie plaats vinden.

Oude overtuigingen mogen weg, trauma's en blokkades opgeruimd en alle ballast losgelaten.

Wat kan een VITT therapeut:

 • kan het eigen invoelende vermogen inzetten ten behoeve van de cliënt;
 • kan onderscheid maken tussen het eigen energiesysteem en dat van de ander;
 • is in staat om contact te maken met de essentie van de klachtvan de cliënt;
 • kan op basis van de inzichten en het invoelende vermogen een diagnose stellen: wat speelt er, wat mag er gebeuren, wat is er nodig;
 • is in staat om de tools en vaardigheden te hanteren die zijn aangeleerd om emoties, stressrespons en overtuigingen te transformeren;
 • kan in begrijpelijke taal overbrengen wat de diagnose is en de cliënt begeleiden bij zijn of haar groeistappen;
 • is in staat de eigen inzichten en groeistappen toe te passen in het eigen leven: je kunt een ander namelijk pas echt iets aanreiken als je ook kunt voorleven wat mogelijk is;
 • heeft respect voor ieders groeiproces en kan zichzelf als therapeut dienstbaar maken aan dit proces;
 • kent de eigen mogelijkheden en kwaliteiten, maar ook de eigen grenzen en beperkingen. Hij / zij heeft de intentie om daarin trouw te zijn aan zichzelf en duidelijk naar de ander.

Wil je meer over VITT lezen zie dan www.VITT.biz

 

Contact

Je gegevens worden alleen gebruikt om je vraag te verwerken en beantwoorden. Meer over hoe wij hiermee om gaan kun je lezen in de privacy verklaring
Graag je voornaam of voorletters invullen
Graag je achternaam invullen a.u.b.
Vul een correct e-mailadres in a.u.b.
Vul hier uw bericht in a.u.b.
Antispam aanvinken a.u.b.

 

www.ruudmartijn.nl is onderdeel van AikiLife

Schotkamp 28
3888 KH Uddel

E: info@ruudmartijn.nl
M: 06 488 10 815

BTW nr: 192099644B01
KvK nr: 08134935

Bank: Triodos 
IBAN: NL79TRIO0198564406 / BIC: TRIONL2U